BLOG

published at

Czy komornik może zająć całą emeryturę lub rentę?

Czy komornik może zająć całą emeryturę lub rentę?
Co jakiś czas wchodzą w życie nowe modyfikacyje w zakresie zajęć komorniczych. Dotyczą one również emerytów i rencistów. Jeżeli należysz do ich grona, sprawdz, ile komornik może zabrać z emerytury.

 

Ile komornik może zabrać z emerytury 2019?

Okazuje się, że osoby starsze nie muszą obawiać się o wysokość środków, które są przelewane na ich konto co miesiąc. Wedle zapisów, które znalazły się w nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku, sytuacja emerytów ulegnie znaczącej poprawie. Sejm uchwalił, iż emerytury i renty przyznawane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będą niemal w całości chronione przed ingerencją komornika. Aż 75 procent najniższej emerytury czy renty ma być prawnie chronione przed wszelkimi zajęciami. Ustalenia są wynikiem kompromisu, który osiągnięto w trakcie konsultacji prowadzonych przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Początkowo zakładano, że ulgami objęci będą wszyscy świadczeniobiorcy, niezależnie od wysokości wpływów. Szybko jednak okazało się, że zmiany sprawiłoby, iż duża część społeczeństwa okazałaby się po prostu niewiarygodna dla banków i firm pożyczkowych. Takie osoby postrzegane byłyby wówczas jako niewypłacalne. Tym samym niemożliwa stałaby się ewentualna egzekucja należności. Z tego też powodu ustalono, iż nowy zapis w polskim prawie ma dotyczyć jedynie osób, które otrzymują najmniej środków pieniężnych.

Czy komornik może zająć rentę?

Przypomnijmy, że wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrosły również wysokości emerytur i rent. To wszystko stało się dlatego, że zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej minimalna płaca wynosi dziś 2000 złotych brutto. Tym samym wzrosły również świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Stało się tak w wyniku podpisania przez prezydenta RP ustawy z dnia 6 grudnia 2016 roku. Zgodnie z ustawą emerytury i renty pochodzące z FUS są w 75% wolne od zajęć komorniczych. Ustalenia, o których mowa, weszły w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. Do tego czasu obowiązywały jeszcze dawne przepisy zakładające, że stawka kwoty wolnej od egzekucji komorniczej wynosi 50 procent.

Ile komornik może zabrać z renty w 2019 roku?

Przez bardzo długi czas renciści skarżyli się na obowiązującą ich bardzo niską kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Nie bez powodu zatem posłowie próbowali interweniować w tej sprawie. Ostatecznie udało się dokonać daleko idących zmian. Stało się to w trakcie głosowania, które odbyło się 21 października 2016 roku. Właśnie wtedy sejm jednogłośnie przyjął ustawę podwyższającą  tę część emerytur i rent, która wolna jest od zajęcia komorniczego. Później ustalenia trafiły do Senatu. Tam również spotkały się z pełną aprobatą. Na samym końcu wszystkie ustalenia dotarły do prezydenta, który również dezaprobaty wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. Tym samym renciści, którzy co miesiąc otrzymują wpływ na konto w wysokości 1100 złotych brutto, mogą być spokojni. Z przyznanej im kwoty zajęciu może podlegać tylko jej niewielka część. 75 procent jest za to prawnie chronione przed pobraniem na rzecz długów. Zatem na zapewnienie sobie minimum socjalnego pozostaje 825 złotych. Warto jeszcze przyjrzeć się problemowi renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która wynosi 825 złotych. W okresie od 1 marca 2017 do 1 lipca 2017 komornik miał prawo zająć połowę tego świadczenia, czyli 375 złotych. Właśnie te ustalenia tak bardzo doskwierały rencistom. Na szczęście uchwalono, że od 1 lipca 2017 roku na przeżycie pozostanie osobom częściowo niezdolnym do pracy 75% kwoty, czyli na rok 2019 kwota ta wynosi 618,75 złote, a więc o blisko 300 złotych większa niż miało to miejsce 2 lata temu. Co z kolei z osobami całkowicie niezdolnymi do pracy? One otrzymują pieniądze w wysokości 1100 złotych. Do tej pory wolna od zajęć była połowa tych świadczeń. Po nowelizacji przepisów wzrosła aż do 75 procent. Tym samym do dyspozycji pozostaje 825 złotych w skali miesiąca.

Czy emeryt może uniknąć zajęcia konta przez komornika?

Niestety, jeżeli została nałożona kara przez sąd i wszczęto postępowanie windykacyjne, emeryt, czy rencista nie jest w stanie uniknąć zajęcia konta bankowego przez komornika. Wypłata należności zostanie dokonana dopiero po potrąceniu kwoty renty, czy emerytury. Jeżeli emeryt popadł w długi nie ma możliwości uniknięcia egzekucji. Aby uniknąć odebrania pieniędzy należy złożyć stosowny wniosek, w którym zaznaczymy, że chcemy aby pieniądze nie były, jak dotąd przelewane na konto bankowe, ale odbierane osobiście za pośrednictwem listonosza na wskazany adres zamieszkania. W takim wypadku ZUS może przekazać 25% świadczenia komornikowi.

Egzekucja z emerytury

Wszyscy, którzy nie są już aktywni zawodowo, mogą być spokojni o swoje finanse. Według najnowszych przepisów polskiego prawa najniższa emerytura jest znacznie lepiej chroniona przed zajęciami komorniczymi niż wcześniej. Aż ¾ świadczenia otrzymywanego co miesiąc zostało zabezpieczone przed działami komornika sądowego. Zatem na poczet wierzycieli komornik może zarekwirować jedynie 25 procent kwoty otrzymywanej co miesiąc przez dłużnika. To wszystko stało się możliwe dzięki zapowiedziom podwyższenia minimalnych kwot rent i emerytur. Okazuje się zatem, że wszystkie podwyżki mają znaczący wpływ na kondycję budżetu domowego osób zadłużonych. Polecamy również lekturę tekstu na temat - Czy komornik może zająć najniższą krajową?

Na szczęście polski ustawodawca tak stworzył przepisy, że emeryt czy rencista nie może zostać w pełni pozbawiony środków do życia. Musi zachować tyle pieniędzy, by zapewnić sobie minimum egzystencjalne. To dobra wiadomość dla tych, którzy borykają się z problemem niespłaconych pożyczek czy kredytów.