BLOG

published at

Czy można dostać pożyczkę na umowę zlecenie?

Czy można dostać pożyczkę na umowę zlecenie?
Jesteś zatrudniony na podstawie umowy zlecenie? Sprawdź, czy możesz zaciągnąć pożyczkę w firmie pozabankowej!

 

Polskie prawo dopuszcza kilka typów zatrudnienia. Wśród nich niezwykle popularne są umowy cywilnoprawne, czyli o dzieło i zlecenie. Ich główną wadą jest brak stabilności pracy i pewności regularnego dochodu, a co za tym idzie mniejsze szanse na otrzymanie pożyczki czy kredytu. Czy jednak osoby, które nie mogą pochwalić się umową o pracę, lecz zleceniem są z góry na straconej pozycji? Niekoniecznie, banki oraz instytucje pozabankowe coraz częściej wyciągają pomocną dłoń do takich wnioskodawców.

Duża część Polaków pracuje na umowach śmieciowych, w tym właśnie umowach zlecenie. Według danych statystycznych zatrudnionych w ten sposób jest ponad 2 mln naszych rodaków. Umowy zlecenie są dla pracodawcy korzystną alternatywą dla zatrudnienia danej osoby na etat, czyli pełny wymiar godzin pracy wraz z opłaconymi składkami zdrowotnymi, chorobowymi oraz emerytalnymi.

Umowa zlecenie – charakterystyka                  

Jej ramy reguluje Kodeks Cywilny, dokładnie artykuły od 734 do 751. Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej. Może to nastąpić zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Stronami takowej umowy mogą być dowolne osoby fizyczne, ale i prawne, które posiadają zdolność do czynności prawnych. Jedną z nich nazywa się wówczas zleceniodawcą, a wykonującego zlecenie zleceniobiorcą.

Odpłatne i nieodpłatne

Co do zasady, za zrealizowanie zapisów umowy zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie, zazwyczaj w niej określone. Przy braku jego oznaczenia prawodawca podaje, że składa się na nie wiele czynników, między innymi czas poświęcony na wykonanie zlecenia, profesjonalizm i przygotowanie zleceniobiorcy, a także poziom trudności danej czynności. Ważne jest to, że według przepisów umowa zlecenia jest tak zwaną umową starannego działania. Oznacza to, że osoba podejmująca się realizacji danego zadania musi zrobić wszystko, aby je wykonać. Nie ważny jest jednak rezultat.

Zmiany w polskim prawie

Z początkiem 2017 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono istotne zmiany dotyczące zawierania umów zlecenie. Wyznaczono na przykład minimalną stawkę godzinową, jaka przysługuje zleceniobiorcy w momencie wykonania czynności będącej przedmiotem umowy. Wynosi ona 13 zł brutto i obowiązuje przy wszystkich umowach. Każdy medal ma jednak dwie strony. Z korzyściami płynącymi do zleceniobiorcy, przychodzi także więcej formalności. Musi on między innymi ewidencjonować czas swojej pracy, czyli co miesiąc lub z końcem okresu umowy przedstawić zleceniodawcy oświadczenie z rozliczeniem przepracowanych godzin. Strony mogą natomiast określić w umowie inny sposób prowadzenia ewidencji. Obowiązek ten może spaść ponadto na przykład na barki osoby zlecającej.

Umowy śmieciowe to norma?

Pozwalają one pracodawcom zmniejszyć koszty. Na umowę zlecenie pracują głównie osoby młode, według badań aż 70 procent stanowią Polacy, którzy nie przekroczyli jeszcze 30. roku życia. O ile jednak studentom lub tym, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i chcą zdobyć doświadczenie, rozwiązanie takie nie sprawia wielkich kłopotów, o tyle starszym i zaprawionym w bojach pracownikom brak umowy o prace może znacząco skomplikować życiowe plany.

Kredyt na umowę zlecenie – czy to możliwe?

Jednym z obszarów, w których pracownik zatrudniony na umowę zlecenie ma gorzej, niż ten z etatem lub choćby jego częścią, jest ubieganie się o pożyczkę lub kredyt. Prócz wieku, stanu cywilnego czy historii kredytowej na liście kryteriów, które bank lub firma udzielająca pomocy finansowej bierze pod uwagę, znajduje się bowiem wysokość dochodów oraz forma zatrudnienia. Więcej o ocenie zdolności kredytowej pisaliśmy w dwóch wcześniejszych tekstach: Zdolność kredytowa – co trzeba o niej wiedzieć? oraz Ocena zdolności kredytowej, czyli scoring punktowy. Warto zapoznać się także z metodami na jej zwiększenie, które dokładnie opisujemy w artykule zatytułowanym 7 sposobów na zwiększenie szans otrzymania kredytu.

Umowa zlecenie – kredyt

Najkorzystniejszą formą zatrudnienia dla starającego się o kredyt, jest naturalnie umowa o pracę, które zapewnia stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie. Umowa zlecenie nie dyskwalifikuje jednak od razu klienta. Wciąż ma duże szanse na pomoc finansową. Każda instytucja oferująca tego typu usługę inaczej podchodzi do oceny zdolności kredytowej. Podstawowym warunkiem przy umowie zlecenie jest zachowanie systematyczności dochodów. Ważne jest także posiadanie pozytywnej historii kredytowej. Co należy przez to rozumieć? Chodzi o przeszłość pożyczkobiorcy, czyli to, czy miał już kiedyś jakieś zobowiązania i czy uregulował je w całości i terminie.

Pożyczki na umowę zlecenie a negatywna historia

Najważniejsza dla banku lub firmy pożyczkowej jest wiarygodność. Instytucje finansowe patrzą na osoby zadłużone czy te, którym kiedyś powinęła się noga, nieco przychylniej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Jeśli klient miał problemy ze spłatą zobowiązania, został wpisany do rejestru dłużników, ale ostatecznie wszystkie należności uregulował, ma szanse na otrzymanie kolejnej pomocy. Każdy przypadek jest inny. Najlepiej zapytać o możliwość wzięcia pożyczki u źródła. Tego typu wsparcie świadczy na przykład Ratkomat.pl. Wystarczy skontaktować się ze specjalistą firmy pod numerem 801 40 40 40 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres mailowy: kontakt@ratkomat.pl. Konsultant rozwieje wszystkie wątpliwości, a także jest w stanie doradzić najlepsze dla klienta rozwiązanie. Ratkomat.pl nie zamyka drogi do wzięcia pożyczki nikomu, a do każdego konsumenta podchodzi indywidualnie. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie mają dużą szasnę na otrzymanie koła ratunkowego.

Co zwiększa szanse na kredyt?

W dużej mierze regularne wpływy na konto, wysokie wynagrodzenie, współpraca z jednym lub kilkoma zleceniodawcami przez dłuższy czas, stałe umowy od co najmniej pół roku, a najlepiej kilku lat. Pożyczkobiorcy może pomóc ponadto list intencyjny lub opinia zleceniodawcy, który zapewnia, że będzie mieć dla niego kolejne dobrze płatne zadania.

Kredyt z zabezpieczeniem nieruchomości

Jest to długoterminowy kredyt bankowy z rodzaju kredytów mieszkaniowych, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego lub własności nieruchomości. Kredytobiorca ponadto ręczy swoim majątkiem, a górną granicą roszczeń ze strony banku, w przypadku braku spłaty zobowiązania, jest wartość hipoteki. Mówiąc o majątku kredytobiorcy, chodzi o ten obecny, jak i przyszły.

Kredyt hipoteczny - umowa zlecenie

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny mając podpisaną wyłącznie umowę zlecenie? Oferta banków, jak i praktyka wskazują, że tak! Jednym z podstawowych kryteriów jest jednak wysokość miesięcznego dochodu. Musi on być taki sam lub większy niż ten, który bank akceptuje w ramach umowy o pracę. Ponadto, każda z instytucji wymaga, aby wynagrodzenie było regularne, czyli mniej więcej podobne co miesiąc. Banki określają różny okres, według naszej analizy nie jest on jednak krótszy niż 3 miesiącu lub pół roku. Niektóre proszą o zaświadczenie o dochodach z nawet 24 miesięcy, a także o oświadczenie obecnego zleceniodawcy, że umowa zostanie przedłużona na kolejny okres.