BLOG

published at

Czy Polacy pożyczają mniej dzięki 500+?

Czy Polacy pożyczają mniej dzięki 500+?
Świadczenie 500+ to z pewnością jeden z największych programów społecznych, jaki zainicjowało Prawo i Sprawiedliwość. Dowiedz się więcej na temat Programu 500+.

 

Początkowo świadczenie 500plus budziło wiele kontrowersji, koniec końców jednak przysporzyło partii rządzącej sporo sympatyków. Nic dziwnego, skoro, jak wskazują liczne badania, poziom życia Polaków podniósł się, a wiele rodzin „odżyło” pod kątem finansowym. Warto bliżej przyjrzeć się temu zjawisku i spróbować je zrozumieć. Czym w praktyce jest program 500+, jakie są skutki jego wprowadzenia, a także w jaki sposób wpłynął na kondycję materialną polskich gospodarstw. Na te i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć w poniższym tekście.

Po rządowe wsparcie z roku na rok zgłaszają się tysiące Polaków. Nic w tym dziwnego. Dofinansowanie na drugie i każde kolejne dziecko to w pewnym sensie „darmowe” pieniądze, które mogą podnieść status materialny każdej polskiej rodziny. Wiele osób jednak analizuje kwestię 500+ bardziej dogłębnie.

Kilka słów o 500+

Program od początku miał zarówno zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników, dla których był po prostu populistycznym ruchem Prawa i Sprawiedliwości. Ci, którzy sprzeciwiali się wprowadzeniu ustawy, twierdzili między innymi, że będzie dochodzić do licznych nadużyć, w szczególności pobierania świadczenia, które tak naprawdę nie będzie wydatkowane na dziecko. Tymczasem, program 500+ jak na razie wywiera pozytywny wpływ na budżet domowy wielu gospodarstw, a co za tym idzie – na gospodarkę kraju. Wielodzietne rodziny nie muszą już martwić się o to, że nagle zabraknie pieniędzy na życie, czynsz czy jedzenie. Wiele z nich może pozwolić sobie nawet na wakacyjny wyjazd, kolonię szkolną czy zakup prezentów na święta. Oczywiście sporadycznie dochodzi do sytuacji, że rodzice przeznaczają środki na własne potrzeby. Nie można jednak generalizować i mierzyć wszystkich ich miarą.

Dla kogo wsparcie?

O rządowe świadczenie w wysokości 500 złotych na miesiąc mogą starać się rodzice oraz opiekunowie dzieci do lat 18. Pieniądze przysługują na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Nie ma znaczenia wysokość dochodu, miejsce pracy, wiek dziecka czy nawet stan cywilny rodziców. Pomoc należy się ponadto rodzinom zastępczym, a także rodzinnym domom dziecka. Warto przypomnieć, że wiele gospodarstw ma także szansę na otrzymanie funduszy na pierwsze dziecko. Jest to możliwe wówczas, gdy dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 800 złotych na rękę. 

Jak starać się o 500+?

Wnioskodawcy muszą przejść zaledwie niezbędne formalności. Ograniczono je do minimum po to, aby o wsparcie mógł i potrafił postarać się każdy zainteresowany. Zgłoszenie należy składać raz w roku osobiście w stosownym urzędzie gminy lub przez Internet. W przypadku ostatniej z tych dróg można skorzystać z kilku elektronicznych narzędzi, jak np. systemu ePUAP czy PUE ZUS. Jeśli ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko, potrzebne będzie potwierdzenie dochodu przypadającego na członka rodziny. Pozwoli to ocenić urzędnikom, czy dane gospodarstwo mieści się we wspomnianym już progu 800 zł netto. Pozostałe rodziny nie muszą dostarczać zaświadczenia o dochodach, ponieważ posiada je urząd gminy.

Jak wypełnić wniosek?

Potrzebne będą podstawowe dane rodziców oraz dzieci. Najlepiej przed złożeniem wniosku upewnić się, jakie dokumenty należy do niego załączyć. Okazuje się bowiem, że kwestia ta zależna jest od indywidualnych przypadków. Każdy z nich rozstrzyga się osobno i na podstawie różnych przesłanek. Wypłata następuje zazwyczaj pod koniec miesiąca. Wniosek najlepiej złożyć jak najszybciej. Po zakończeniu całej procedury i przyznaniu świadczenia 500+ pozostanie jedynie czekać na pieniądze. Urzędnicy powinni zapytać, jaki sposób przekazania środków wybiera dana rodzina. Co do zasady są one przelewane na numer rachunku bankowego, podany we wniosku.

Świadczenie 500+ a liczby

Według szacunków pieniądze otrzymuje ponad połowa dzieci w Polsce. Większość z nich mieszka na wioskach – to blisko 1,5 mln dzieci. Najwięcej beneficjentów programu znajduje się w województwie mazowieckim i śląskim. Aż 40% ze wszystkich świadczeń dotyczy pierwszego dziecka. 

500+ a zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to wielkość środków, jakie bank lub firma udzielająca pożyczek jest w stanie przekazać wnioskodawcy na podstawie umowy zobowiązującej, na wskazany w niej okres czasu. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy świadczenie 500+ zmienia coś w tej materii. Pożyczka 500+? Jeśli mówimy o instytucjach pozbankowych jest to możliwe, jeśli o bankach – niekoniecznie. Pierwsze z nich czasami zaliczają 500+ do uzyskiwanego dochodu, a niektóre traktuje je jako dodatkowe zabezpieczenie w razie niewypłacalności pożyczkobiorcy. Prawda jest jednak taka, że duża część tych podmiotów udziela pomocy finansowej nawet osobom zadłużonym oraz tym, które nie mają udokumentowanego wynagrodzenia ani stabilnej umowy o pracę. Sprawa wygląda inaczej w przypadku niemal wszystkich banków funkcjonujących na polskim rynku. Instytucje te nie zaliczają 500+ do dochodu, tym samym dzięki świadczeniu nie wzrasta zdolność kredytowa. O tym jak ją obliczyć pisaliśmy jakiś czas temu w tekście zatytułowanym Ocena zdolności kredytowej, czyli scoring punktowy. Warto zajrzeć też do materiału, w którym podajemy 7 sposobów na zwiększenie szans na otrzymanie kredytu

Pożyczka na 500 plus przez internet

Wiele osób zastanawia się, jakie widoczne i pozytywne skutki, poza oczywistym zastrzykiem gotówki, powoduje wsparcie 500+. Okazuje się, że Polacy, którzy otrzymują co miesiąc wsparcie na dziecko rzadziej korzystają z pożyczek ratalnych, tak zwanych chwilówek czy też produktów kredytowych. Ponadto, wiele rodzin dzięki wsparciu ze strony państwa, mogło spłacić zaległe zobowiązania. Chodzi w szczególności o niewielkie należności przyznawane na krótki okres kredytowania. W wielu przypadkach jednak dochodziło do tak zwanej spirali zadłużenia, czyli spłacania jednego długu pieniędzmi otrzymanymi w ramach kolejnej umowy pożyczkowej (istotę spirali wyjaśniamy TUTAJ). Według informacji podawanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki 500+ udało się ograniczyć poziom skrajnego ubóstwa aż o 80% w stosunku do lat ubiegłych.

Czy 500+ może zająć komornik?

Osoby zadłużone, które nie regulują należności lub zwlekają ze spłatą zobowiązania powinny liczyć się z konsekwencjami. Jednym ze skutków jest zajęcie przez komornika majątku dłużnika. Odbywa się w konsekwencji wyroku sądu, który rozpoczyna tak zwaną egzekucję. Na szczęście dla wielu nierzetelnych kredytobiorców przepisy prawa ograniczają zakres pracy komornika. Jedno z obostrzeń dotyczy tak zwanych kwot wolnych od zajęcia. Ma to miejsce między innymi w przypadku, gdy ktoś zarabia najniższą krajową. Wówczas komornik nie ma prawa zająć wypłaty. Podobne, tyle że procentowo określone kwoty, dotyczą rent i emerytur. Jak sytuacja wygląda jeśli mówimy o świadczeniu 500+? Okazuje się, że komornik nie może zająć ani grosza. Całość środków jest bowiem chroniona przez ustawę.