BLOG

published at

Czym jest aneks do umowy pożyczki i kiedy należy go sporządzić?

Czym jest aneks do umowy pożyczki i kiedy należy go sporządzić?
Czym jest aneks do umowy pożyczki i w jakiej formie powinien zostać stworzony? Przeczytaj dzisiejszy artykuł.

 

Podczas zmian warunków naszej umowy, musimy pamiętać, aby wszystko zostało odpowiednio stworzone i zatwierdzone. Firmy stosują zmiany w postaci sporządzenia aneksu do zawartej już umowy. Aneks musi zostać stworzony w takiej samej postaci, w jakiej zostało to określone w umowie zawartej z pożyczkobiorcą. 

Czym jest aneks do umowy pożyczki?

Zdarzają się sytuacje, gdy konieczna jest korekta istniejącej już umowy pożyczkowej. Aneks do umowy to specjalny dokument, który umożliwia wprowadzenie zmian do istniejącej już umowy. Pożyczkodawca może skorygować jego treść oraz dodać nowe postanowienia. W przypadku firm pożyczkowym, aneksem do umowy może być np. nowy harmonogram spłat pożyczek. W samej umowie zmiany mogą dotyczyć opłat kredytowych, prowizji, czy zmiany waluty pożyczki. Aneks również może korygować błędy, jakie zostały wcześniej wprowadzone w umowie. Co ważne, nie ma ograniczonej liczby aneksów do jednej umowy pożyczkowej. Dzięki stworzeniu odpowiedniego aneksu do umowy, strony nie muszą podpisywać nowej, prawidłowo zaktualizowanej umowy.

Co powinien zawierać aneks do umowy pożyczki pieniężnej?

Każdy dokument musi być odpowiednio przygotowany. Aneks do umowy powinien zawierać następujące dane:

- numer umowy pożyczki,

- datę i miejsce stworzenia aneksu do umowy,

- strony umowy (pożyczkodawca, pożyczkobiorca),

- datę, od kiedy aneks stanie się ważny,

- podpisy stron,

- zmiany, jakie zostaną wprowadzone w aneksie.

Aneks do umowy pożyczki wydłużenie terminu spłaty

Każdemu z nas może zdarzyć się sytuacja, gdy nie wystarczy nam na spłatę zaciągniętego zobowiązania w firmie pożyczkowej. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad wydłużeniem terminu spłaty pożyczki. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest skontaktowanie się z biurem obsługi klienta. Sytuację taką należy zgłosić natychmiast, aby uniknąć ewentualnych, niepotrzebnych problemów. Jeżeli firma umożliwia przedłużenie spłaty zobowiązania, jesteśmy uratowani. W przypadku braku odnotowania spłaty należności, pożyczkodawca ma prawo do wszczęcia postępowania windykacyjnego, sądowego, jak i również naliczenia dodatkowych opłat w postaci odsetek i prowizji. Osoba zadłużona, która nie skontaktowała się w sprawie wyjaśnienia powodu braku spłaty pożyczki, może zostać wpisana w rejestr dłużników. W przyszłości może skutkować to otrzymaniem odmowy, jeżeli będziemy chcieli starać się o kolejną pożyczkę zarówno w firmie bankowej, jak i pozabankowej. Jeżeli ustalimy z firmą pożyczkową możliwość przedłużenia spłaty zobowiązania, zostanie sporządzony dla nas dodatkowy dokument w postaci właśnie aneksu do umowy.

Jak napisać aneks do umowy?

Aneks do umowy pożyczkowej musi zostać poprawnie napisany, dlatego ważne jest, aby nie zapomnieć o kilku istotnych elementach. Jak podaje kodeks cywilny art.77, aneks do umowy powinien zostać sporządzony w takiej samej formie, w jakiej została stworzona umowa. W aneksie do umowy muszą być zawarte elementy, jakie zostały wprowadzone do zmiany. Ważna jest również data wykonania aneksu, jak również podpisy obu stron. Jeżeli umowa zostanie stworzona w sposób nieprawidłowy, będzie ona prawnie nieważna.  

Odstąpienie od umowy pożyczki

Jeżeli zaciągnęliśmy pożyczkę w firmie pozabankowej, musimy wiedzieć, że mamy prawo do odstąpienia od umowy pożyczki do 14 dni od momentu podpisania umowy z pożyczkodawcą. Każdy klient ma prawo do zmiany swojego zdania. Jednym z załączników otrzymanej umowy powinno być właśnie odstąpienie od umowy pożyczki. Dokument powinien zawierać dane osobowe osoby rezygnującej z podpisanej umowy z firmą pożyczkową, datę wpłynięcia pieniędzy z pożyczki na konto bankowe, oraz informacje o pożyczonej kwocie. Odstąpienie od umowy pożyczki może zostać dostarczone pocztą, drogą mailową lub osobiście przez klienta. Musimy pamiętać, że do 30 dni należy zwrócić wszystkie uzyskane należności na rachunek bankowy pożyczkodawcy. Firma pozabankowa ma prawo do naliczenia dodatkowych odsetek od momentu otrzymania pieniędzy na konto bankowe pożyczkobiorcy.

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Wypowiedzenie umowy pożyczki jest zupełnie czymś innym od wspomnianego wcześniej odstąpienia od umowy pożyczki. Pożyczkodawca ma prawo do złożenia wypowiedzenia umowy klientowi, jeżeli ten nie wywiązuje się z niej. Firma pozabankowa ma również prawo do wypowiedzenia umowy, jeżeli osoba zadłużona staje się niewypłacalna. Jeżeli klient nie ma problemu z regularną spłatą zobowiązania, na pewno nie spotka go taka sytuacja. W przypadku odstąpienia od umowy pożyczki, czy również wypowiedzenia umowy, może zostać sporządzony aneks do umowy.

Ratkomat

Potrzebujesz szybkiej pomocy finansowej? Zobacz ofertę Ratkomat.pl. Klient ma szansę zaciągnąć długoterminową pożyczkę ratalną w wysokości maksymalnie do 1500 zł, ze spłatą do 6 miesięcy. Cały proces zaciągnięcia pożyczki odbywa się online, za pośrednictwem wypełnienia wniosku dostępnego na stronie pożyczkodawcy. Wystarczy posiadać stałe łącze do internetu oraz odpowiedni sprzęt np. komputer, tablet, czy telefon komórkowy. Wnioskującym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz stałe zamieszkanie na terenie Polski. Ponadto, pożyczkodawca oczekuje posiadania udokumentowanego stałego dochodu np. z tytułu umowy o pracę, renty, czy emerytury. Wniosek o pożyczkę znajdziemy na stronie głównej. Za pomocą kilku kroków, już dziś możemy otrzymać pieniądze z pożyczki na konto własne bankowe!