BLOG

published at

Czym jest scoring BIK?

Czym jest scoring BIK?
Decydując się na wzięcie kredytu, zawsze musimy pamiętać o tym, że o decyzji o udzieleniu pożyczki będzie miała wpływ nasza sytuacja finansowa i historia kredytowa. Banki sprawdzają naszą wiarygodność kredytową metodą scoring BIK. Sprawdz, czym jest scoring BIK i jak wpływa na zdolność kredytową.

 

Scoring BIK – definicja

Nie ma sensu przedstawiać obszernych definicji tego pojęcia, ponieważ wystarczy zajrzeć na stronę internetową BIK, by zobaczyć krótkie wyjaśnienie:

„Scoring jest metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej na podstawie porównania jego profilu z profilem klientów, którzy już otrzymali kredyt. Im bardziej profil danego klienta jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym wyższą ocenę punktową otrzyma ten klient.” 

Ocena punktowa przyjmuje wartości od 192 do 631 punktów i jest to także zaprezentowane w postaci gwiazdek. Wygląda to następująco:

192-279 punktów = 1 gwiazdka

280-367 punktów = 2 gwiazdki

368-455 punktów = 3 gwiazdki

456-543 punktów = 4 gwiazdki

544-631 punktów = 5 gwiazdek 

Biuro Informacji Kredytowej

Znamy już definicję scoring BIK, ale warto także przypomnieć sobie, czym zajmuje się Biuro Informacji Kredytowej. BIK gromadzi informacje na temat zobowiązań kredytowych wobec banków oraz innych instytucji finansowych. Dane, które są gromadzone, to nie tylko kredyty i pożyczki, ale także limity na koncie osobistym oraz zadłużenie na karcie kredytowej. W związku z tym BIK nie należy mylić z rejestrem dłużników, ponieważ są tam przechowywane dane osób, które z różnych przyczyn i z różnych źródeł korzystają z pożyczonych pieniędzy.

Istnienie BIK daje różnym instytucjom finansowym możliwość oceny wiarygodności finansowej osoby wnioskującej o kredyt. Na podstawie skomplikowanych algorytmów system wylicza sytuację kredytową potencjalnego pożyczkobiorcy. Podczas wyliczeń uwzględniana jest dotychczasowa historia kredytowa, wiek czy status zatrudnienia. Należy mieć na uwadze, że w BIK są odnotowywane wszelkie opóźnienia w spłacie zobowiązań, co może znacznie wpłynąć na naszą ocenę punktową i zaniżyć nasz wynik. To może skutkować odrzuceniem wniosku o kredyt lub koniecznością zapewnienia bankowi dodatkowych zabezpieczeń kredytu.

Różnica między BIK a BIG

Bardzo często BIK jest mylony z BIG mimo że istnieją pomiędzy nimi dość znaczące różnice. BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej, to w gruncie rzeczy trzy różne instytucje: Krajowy Rejestr Długów, InfoMonitor oraz Europejski Rejestr Informacji Finansowej (Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tych instytucji przeczytaj nasz artykuł Weryfikacja w bazach dłużników). W tych instytucjach zbierane są wszystkie informacje dotyczące niezapłaconych w terminie wszystkich usług, nawet takich jak gaz, prąd czy telewizja. Natomiast rejestr BIK opiera się tylko na zadłużeniach związanych z firmami pożyczkowymi i instytucjami finansowymi.

Skoring BIK a otrzymanie pożyczki

Bank, przed udzieleniem kredytu, ocenia ryzyko związane z pożyczeniem nam pieniędzy właśnie na podstawie oceny punktowej zwanej scoringiem. Im więcej punktów zostanie nam przyznanych, tym ma większą pewność, że zobowiązanie spłacimy w terminie. Duża ilość punktów oznacza, że jesteśmy bardziej wiarygodnymi dłużnikami dla banku, a w związku z tym może nam być przedstawiona korzystniejsza oferta w porównaniu do osób, które są niżej w tej klasyfikacji. 

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chcemy wziąć nasz pierwszy kredyt, a nasza historia kredytowa jest „czysta”. W takich okolicznościach bank nie może opierać swojej decyzji udzielenia kredytu na scoring BIK, więc kieruje się swoimi wewnętrznymi uregulowaniami. Decyzja o kredycie jest podejmowana na podstawie zdolności kredytowej, którą wylicza się poprzez porównanie dochodów pożyczkobiorcy z jego stałymi, miesięcznymi wydatkami.

Jeśli w ocenie punktowej mamy tylko jedną gwiazdkę, czyli najniższy wynik, to mimo wysokiej zdolności kredytowej nie możemy liczyć na atrakcyjne warunki kredytu. 

Scoring BIK ciągle się zmienia i ilość przyznanych punktów może się także zmieniać w odniesieniu do konkretnej osoby. Wszystko zależy od aktualnych zapisów w BIK – banki powinny co najmniej raz w miesiącu wysyłać do BIK dane o stanie udzielonych pożyczek.

Jak długo dane są widoczne w BIK?

Powyższe słowa pokazują, że dane na bieżąco są przekazywane do rejestru BIK w trakcie okresu kredytowania, pozostaje więc pytanie: czy po spłacie pożyczki informacje w dalszym ciągu będą przetwarzane? Tak, jeśli podczas podpisywania umowy kredytowej zgodziliśmy się na przetwarzanie informacji o historii spłaty pożyczki także po jej całkowitym uregulowaniu. W zależności od tego, czy swoje zobowiązania płaciliśmy w terminie, taka informacja może korzystnie lub negatywnie wpłynąć na rozpatrzenie kolejnego wniosku o pożyczkę. 

Wszystkie wpisy są jednak usuwane z systemu po 3 latach od chwili wpisania informacji. Należy jednak wiedzieć, że według ustawy rejestry mają prawo przetwarzać dane dotyczące kredytów, ale nie dłużej niż 12 lat od spłaty zadłużenia i tylko do celów statystycznych.

Jak podnieść scoring BIK?

By nasza ocena punktowa była wysoka, musimy postarać się zbudować pozytywną historię kredytową, która będzie się opierała na zaciąganiu niewielkich kredytów, wzięcia jakiegoś przedmiotu na raty czy założeniu karty kredytowej. Bank, widząc, że terminowo spłacaliśmy swoje zobowiązania, oceni nas jako wiarygodnego pożyczkobiorcę.

Co obniża ocenę punktową?

Są trzy elementy, które znacznie obniżają naszą ocenę punktową. Przede wszystkim są to opóźnienia w spłacie kredytu i nie bez znaczenia jest tutaj długość takiego opóźnienia. Kolejnym negatywnym aspektem jest wykorzystanie limitu kredytowego. Korzystnie nie będzie także wyglądała duża aktywność kredytowa polegająca na dużej ilości nowo otwartych kredytów w krótkim czasie oraz dużej ilości złożonych wniosków o kredyt. Brany jest także pod uwagę czas, który upłynął od ostatniego wnioskowania o pożyczkę.

Fakt, że nigdy nie braliśmy kredytu, jakby się z pozoru mogło wydawać, nie wpływa korzystnie na ocenę scoring BIK. By w przyszłości nie mieć problemów z otrzymaniem pożyczki, zbudujmy pozytywną historię kredytową poprzez zaciąganie niewielkich zobowiązań i spłacanie jej w terminie. Jeśli możemy sobie na to pozwolić, unikajmy w tym przypadku chwilówek, które należy spłacić w całości.

Lepszym rozwiązaniem jest wzięcie długoterminowej pożyczki, która rozkładana jest na kilkanaście rat. Wybierajmy sprawdzoną firmę, która ma już swoją renomę. Oczywiście ratkomat.pl do takich firm należy. Pożyczając od nas pieniądze od razu wiadomo jaka kwota będzie do spłacenia i w jakiej wysokości będą odsetki.