BLOG

published at

Marża na kredytach – o czym trzeba wiedzieć

Marża na kredytach – o czym trzeba wiedzieć
Czym jest kredyt i jakie wiążą się z nim opłaty? Przeczytaj koniecznie ten artykuł i dowiedz się więcej!

 

Każde zobowiązanie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Niewielu kredytobiorców zdaje sobie jednak sprawę z tego, jaką część ich należności stanowi prowizja czy marża lub wszelkie inne opłaty. Tymczasem instytucja bankowa musi na czymś zarabiać, co skutkuje naliczaniem przeróżnych kwot, które podwyższają wysokość kredytu. W poniższym tekście opowiemy o najbardziej popularnych opłatach. Przyjrzymy się z bliska między innymi marży. 

Nie jest tajemnicą, że im wyższa kwota kredytu tym większa wysokość wszelkiego rodzaju opłat. Duże znaczenie ma ponadto okres kredytowania. Im dłuższy – tym gorzej dla kredytobiorcy, ponieważ wiąże się to ze wzrostem odsetek naliczanych przez bank. Co jeszcze ma wpływ na koszt całkowity zobowiązania?

Czym jest kredyt?

W pierwszej kolejności, aby zrozumieć istotę opłat kredytowych, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie jest ten rodzaj zobowiązania. Kredytem nazywamy umowę zawartą na piśmie między instytucją bankową lub firmą specjalizującą się w takich usługach a kredytobiorcą. Jedna ze stron zobowiązuje się przekazać drugiej określoną w umowie kwotę, a biorący pieniądze zapewnia, że spożytkuje je na wskazany cel. Do jego obowiązków ponadto należy zwrot środków w konkretnym terminie. Kredyty charakteryzują się więc celowością, zwrotnością i odpłatnością.

Pożyczka a kredyt

Wielu konsumentów myli kredyt z pożyczką. Tymczasem to dwa różne produkty finansowe. Kredyty są domeną banków, pożyczki z kolei – stworzonych w tym celu firm. Udzielanie pożyczek uregulowane jest w Kodeksie Cywilnym, kredytów natomiast w Ustawie Prawo Bankowe. Pierwsze osiągają dość niskie kwoty i są wysoko oprocentowane, drugie mogą wynosić nawet wiele milionów złotych, a decydującym kryterium ich przyznania jest ocena tzw. zdolności kredytowej. Więcej piszemy o niej w artykułach: Zdolnośc kredytowa – co trzeba o niej wiedzieć? oraz Ocena zdolności kredytowej, czyli scoring punktowy. Wnioskując o kredyt należy podać cel, na jaki zostaną przeznaczone pieniądze. Bank sprawdza także potencjalnych kredytobiorców w rejestrach dłużników, czego nie robi większość firm pożyczkowych. Zasadnicza różnica polega też na tym, że działalność instytucji bankowych monitoruje Komisja Nadzoru Finansowego, nad instytucjami pozabankowymi państwo nie ma tak zaostrzonego nadzoru. Więcej przeczytasz w artykule Pożyczka a kredyt – jakie są różnice. 

Rodzaje kredytów w Polsce

Można wyróżnić kilka typów produktów kredytowych. Zasadniczo dzieli się je na zobowiązania dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Podmioty gospodarcze mogą starać się między innymi o kredyt obrotowy, w tym w rachunku bieżącym, sezonowy czy też linię kredytową odnawialną i nieodnawialną. Poza tym w ofercie banków znajduje się kredyt inwestycyjny, który udzielany jest na konkretny cel związany z rozwojem firmy. Równie duże pole wyboru mają osoby prywatne. Każdy z nas może starać się o kredyt mieszkaniowy, czyli hipoteczny, jak i konsumencki, na który składa się kredyt gotówkowy, samochodowy, studencki oraz w tzw. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. 

Jak wnioskować?

Sposób działania w każdym przypadku jest dokładnie taki sam. Pierwszym krokiem, jaki należy zrobić, jest udanie się do placówki banku z wnioskiem lub wypełnienie go i przesłanie instytucji drogą elektroniczną. Coraz więcej banków w trosce o komfort i cenny czas klientów dopuszcza możliwość aplikowania o kredyt online. We wniosku należy wpisać swoje podstawowe dane, kwotę kredytu i okres spłaty, a także cel i wysokość wkładu własnego. Kredytodawca przeanalizuje sytuację finansową wnioskującego, a także sprawdzi jego dane w bazach dłużników BIG, BIK czy KRD. Jeśli potencjalny kredytobiorca nie widnieje w tych rejestrach, instytucja dokona oceny zdolności kredytowej. 

Jak obliczyć potencjał kredytowy? 

Na scoring punktowy, czyli narzędzie, które pozwala na ocenę możliwości spłaty zobowiązania przez wnioskującego, wpływa wiele czynników. Brany jest pod uwagę między innymi wiek, stan cywilny, wykształcenie czy też historia kredytowa aplikującego. Bank zwraca również uwagę na same parametry zobowiązania, czyli jego wysokość oraz okres kredytowania. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, klientowi nie pozostaje nic innego, jak przejrzeć warunki umowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości ma oczywiście prawo skonsultować je z pracownikiem banku lub udać się do prawnika.

Kredyt a opłaty

Jednym z punktów umowy, na które należy zwrócić szczególną uwagę, jest ten określający koszt całkowity kredytu. Większość konsumentów analizuje wyłącznie samo oprocentowanie zobowiązania. To duży błąd! Na wysokość kosztów składa się bowiem więcej czynników. Zsumowanie wszystkich opłat może zdziwić niejednego kredytobiorcę. Ponadto, ich wysokość może ulec zmianie nawet w czasie trwania umowy! Każda z instytucji bankowych podchodzi do tej materii w inny sposób. Dlatego także istotne z punktu widzenia zasobności naszego portfela jest dopytanie o tego typu szczegóły w banku. Tabele opłat i prowizji stanowią bowiem załącznik do umowy, który przegląda niewielu zainteresowanych.

Marża banku a kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie zabezpieczone hipoteką. Może mieć postać prawa użytkowania wieczystego lub własności ściśle określonej w umowie nieruchomości. Za długim okresem kredytowania idzie wysoka kwota kredytu. W większości przypadków celem jego zaciągnięcia jest zakup mieszkania lub budowa domu. Jednym z kluczowych elementów, jeśli mówimy o kosztach kredytu hipotecznego, jest oprocentowanie, a więc także marża. 

Czy dokładnie jest marża kredytu?

Czym jest marża kredytu hipotecznego – to pytanie zadaje sobie wielu kredytobiorców, nie każdy jednak zna na nie właściwą odpowiedź. Najkrócej pisząc, to jeden z dwóch składników oprocentowania zobowiązania. Drugim jest stopa procentowa (WIBOR), którą ustala Bank Centralny. W porównaniu do marży nie jest ona stała. Marże kredytów hipotecznych nie zmieniają się podczas trwania całej umowy. W praktyce stanowią one realny zarobek banku z tytułu udzielonego kredytu. 

Marża kredytu hipotecznego - o czym warto wiedzieć?

Każda instytucja bankowa narzuca swoim klientom własną marżę. Wylicza ją między innymi na podstawie stabilności waluty, wysokości wkładu własnego, dochodu czy też rodzaju zastawionej nieruchomości. Widzimy więc, że marże kredytów hipotecznych są kwestią mocno zindywidualizowaną. Im wyższe ryzyko pożyczenia pieniędzy danemu klientowi, tym wyższa będzie marża. Ma ona stanowić formę rekompensaty za odważną decyzję o pożyczeniu pieniędzy. 

Marża banku kredyt hipoteczny a negocjacje 

Kredytobiorcy, którzy mogą pochwalić się dobrą przeszłością finansową, ważnym celem, na który zaciągają zobowiązanie, a także solidnym wkładem własnym powinni negocjować z bankiem wysokość marży. Tak naprawdę jest to jedyna opłata, którą instytucja bankowa jest w stanie z łatwością regulować. Co ważne, podmioty te z chęcią obniżają marże kredytów hipotecznych w sytuacjach, gdy klient zdecyduje się skorzystać z innych produktów finansowych. Mowa na przykład o lokatach czy kontach oszczędnościowych.