BLOG

published at

Zajęcie komornicze – ile może zabrać komornik?

Zajęcie komornicze – ile może zabrać komornik?
Zaciągnąłeś pożyczkę i zostałeś wpisany do listy dłużników? Koniecznie sprawdź, ile może zająć komornik. 

 

Mimo iż skojarzenia jakie wywoływać może temat zajęcia komorniczego nie należą do najbardziej pozytywnych, tematyka dzisiejszego wpisu może okazać się niezwykle pomocna. Jak głosi znana maksyma prawnicza – nieznajomość prawa szkodzi. Świadomość reguł egzekucji komorniczej i obowiązków, które narzucane są na dłużnika objętego takim postępowaniem, może pomóc w wypracowaniu właściwej postawy w obliczu wystąpienia takich problemów.

Komornik sądowy - podstawowe informacje

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Do zadań przedstawicieli tej profesji należy między innymi prowadzenie egzekucji sądowej. Jest to proces polegający na wyegzekwowaniu z majątku dłużnika określonej należności dla wierzyciela przy zastosowaniu przewidzianych prawem środków przymusu. Przykładem działalności komornika może być egzekucja z majątku dłużnika z tytułu niespłaconego kredytu bankowego. Podstawę prawną wykonywania tego zawodu stanowi ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Zajęcia komornicze 2019 - możliwości

W celu przybliżenia specyfiki postępowania egzekucyjnego przyjmijmy, iż mamy do czynienia z sytuacją niespłacania kredytu bankowego przez dłużnika. W takich okolicznościach bank kieruje sprawę na drogę sądową. Sąd wydaje tytuł wykonawczy, który jest dokumentem potwierdzającym obowiązek uiszczenia określonej płatności na poczet uregulowania zobowiązania wobec wierzyciela (w tym przykładzie banku). Przed wydaniem nakazu sąd przeprowadza badanie w ramach którego ustala charakterystykę pozostałej do spłacenia kwoty (typ odsetek, wielkość innych kosztów etc). Jeśli dłużnik chce przedstawić argumenty, które mogą pozwolić na zmniejszenie kwoty, której dotyczyć będzie potencjalne zajęcie komornicze to jest to ostatnia szansa w toku takiego postępowania. Po jego zakończeniu i wydaniu tytułu wykonawczego nie ma już takiej możliwości.

Komornik przystępuje do wykonywania swoich czynności po zakończeniu postępowania sądowego pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. W oparciu o dane dotyczące dłużnika, które zawarte są we wniosku wierzyciela, komornik przystępuje do ściągania należności poprzez:

  • - zajęcie wynagrodzenia bądź świadczeń emerytalno-rentowych,

  • - egzekucję z rachunków bankowych, akcji, udziałów,

  • - zajęcie ruchomości (pojazdów mechanicznych, sprzętu RTV, AGD, mebli),

  • - zajęcie nieruchomości (działka, garaż, dom, mieszkanie).

Przedstawiony powyżej zbiór nie zamyka możliwości, jakie ma przed sobą komornik, ale stanowi zestaw najczęściej wykorzystywanych grup aktywów dłużnika służących do zaspokojenia zasądzonych względem niego roszczeń.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2019

Warto wiedzieć, iż niezależnie od skali nieuregulowanych zobowiązań danego dłużnika, komornik sądowy musi działać w oparciu o przepisy definiujące jaka jest kwota wolna od zajęcia. Kwota wolna od zajęcia komorniczego oraz górne limity potrąceń są regulowane przez odpowiednie przepisy. Pojęcia te dotyczą egzekucji komorniczej z wynagrodzenia dłużnika.

W zależności od rodzaju umowy, pomiędzy pracownikiem a zakładem pracy, zmienia się poziom limitu zajęć oraz kwota wolna od zajęcia komorniczego. Dla osób pracujących w oparciu o umowę na pełny etat, komornik sądowy ma prawo przeprowadzić zajęcie komornicze do wysokości połowy pensji.

Ile może zabrać komornik z pensji za alimenty 2019?

W przypadku, gdy przedmiotem długu są nieuregulowane zobowiązania alimentacyjne maksymalne potrącenie z tytułu działalności komornika wynosi 60% wynagrodzenia. W sytuacji alimentów nie obowiązuje to, jaką dłużnik posiada umowę i czy zarabia najniższą krajową na rynku. Oznacza to, że dłużnikowi alimentacyjnemu nie dotyczy kwota wolna od zajęć w postaci minimalnej krajowej. W 2019 roku najniższa krajowa wynosi 1634 zł netto, czyli kwota, jaka pozostanie do dyspozycji osobom posiadających alimenty wynosi około 654 zł.

Umowa cywilnoprawna a komornik

Mniej korzystne informacje dotyczą osób zarabiających w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie). Zajęcia komornicze prowadzone w stosunku do takich dłużników nie są limitowane tak jak w przypadkach przedstawionych powyżej. Komornik sądowy ma prawo do zajęcia pełnej kwoty wynagrodzenia. Dopiero po przedstawieniu komornikowi dokumentów potwierdzających, iż dochody z tytułu takiej umowy są jedynym źródłem dochodu dłużnika może on uzyskać zwolnienia takie jak w przypadku zatrudnionych na umowie o pracę.

Kwoty wolne od zajęcia 2019 - co z emerytami i rencistami?

Z racji zmian w przepisach, traktujących o kwocie na jaką opiewa kwota wolna od zajęcia komorniczego, dla osób pobierających rentę bądź emeryturę od 1 lipca 2017 roku wprowadzony został nowy limit tej kwoty. Od tego dnia weszły bowiem w życie zapisy podnoszącej kwotę wolną od zajęcia komorniczego do poziomu 75% minimalnej renty i emerytury. Na rok 2019 kwota minimalnej emerytury wynosi 1100 zł. Oznacza to, że odliczamy 75% kwoty, aby dowiedzieć się, ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego. Po obliczeniu możemy wywnioskować, że komornik musi zostawić na koncie bankowym osobie posiadającej emeryturę, dokładnie 825 zł.

Kwota od zajęcia komorniczego 2019 - 500 plus, alimenty na dzieci, rodzinne

Dla osób uzyskujących dochód z programu 500 Plus, otrzymujących alimenty na dzieci, czy świadczenia rodzinne istnieje możliwość założenia specjalnego konta, z którego komornik nie ma prawa ściągnąć żadnych należności. Ustawowo, wszystkie świadczenia socjalne typu właśnie rodzinne, czy 500 plus są w całości zwolnione z egzekucji komorniczych. Aby się w pełni zabezpieczyć warto założyć tzw. konto socjalne, które w prosty i szybki sposób możemy otworzyć za pośrednictwem strony internetowej. Ważne jest, aby powiadomić o takim koncie socjalnym komornika.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego - egzekucja ze środków na rachunku bankowym

W przypadku dłużnika, objętego postępowaniem egzekucyjnym komornika sądowego, który pracuje na umowie o pracę w wymiarze pełnego etatu, kwota wolna od zajęcia z rachunków bankowych jest ograniczona do poziomu 75% minimalnej płacy. Dla roku 2019 limit ten będzie wynosił 1575 zł brutto (75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi 2100 zł brutto). Co istotne, limit dotyczy wszystkich rachunków posiadanych przez dłużnika. Należy podkreślić, iż zmiany prawne wprowadzone w tym zakresie w zeszłym roku znacząco obniżyły poziom limitu, na który opiewa kwota wolna od zajęcia.