BLOG

published at

W jakich okolicznościach przygotowywana jest faktura korygująca?

W jakich okolicznościach przygotowywana jest faktura korygująca?
Jeżeli sprzedawca popełni błąd na fakturze, musi ona zostać odpowiednio skorygowana. Obecnie często mylone są dwa bardzo podobne do siebie pojęcia, takie jak faktura korygująca, oraz nota korygująca. Czy wiesz, jakie są między nimi różnice? Przeczytaj tekst i dowiedz się więcej na ten temat.

Faktura korygująca

Faktura korygująca to dokument wystawiony w momencie popełnienia błędu na wystawionej wcześniej fakturze np. przez sprzedawcę. Każda wystawiona faktura może ulec zmianie. Wszystkie dodatkowe dopiski z podpisami na fakturze są niedopuszczalne. Musimy pamiętać, że ma być ona wystawiona w dwóch egzemplarzach, dla każdej z pośredniczących stron. Oryginał faktury zawsze musi trafić do rąk nabywcy, natomiast kopia pozostaje u sprzedawcy. Pewnie zastanawiasz się, w jakich przypadkach wystawiana jest faktura korygująca? Otóż powodów jest kilka m.in.: jeżeli sprzedawca wstawi złą cenę, kwotę lub stawkę, należy natychmiast skorygować fakturę, żeby była ona ważna. Może się zdarzyć również sytuacja, gdy będziemy zobowiązani udzielić rabatu, jeżeli została już wystawiona faktura, konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich zmian. Innymi przypadkami, gdzie należy wystawić fakturę korygującą, jest: podwyższenie ceny towaru, zwrot towaru, zaliczki, lub raty, która podlega opodatkowaniu.

Korekty faktur - kiedy powinniśmy ją wykonać?

W Polsce prawnie nie ma ustalonej reguły, kiedy i gdzie powinniśmy dokładnie wystawić fakturę korygującą. Jednakże, najlepiej, abyśmy tego dokonali zaraz po znalezieniu przyczyny, która zobowiązała nas do wprowadzenia korekty danej faktury. Nie tylko należy zmienić błędne kwoty. Czasami może się zdarzyć, że w fakturze występuje błąd danych osobowych, które obowiązkowo należy poprawić. Wartość faktury korygującej jest taka sama jak tej pierwotnej. Wystawienie faktury korygującej jest bardzo proste. Obecnie internet jest skarbcem wiedzy, dlatego możemy bez problemu znaleźć odpowiedni program, dzięki któremu będziemy mogli dokonać zmian w błędnej fakturze.

Faktura korygująca dane nabywcy

Wystawiłeś w fakturze błędne dane nabywcy? Z pewnością trzeba posiadać odpowiednie dowody, że nastąpiła pomyłka. Aby poprawić odpowiednio dane, można skorzystać z dwóch opcji: jedną z nich, jest wspomniane wcześniej zastosowanie faktury korygującej, natomiast druga to skorygowanie całkiem do zera pierwotnej faktury. Ważne jest, aby w fakturze korygującej zamieszczony został powód dokonanej zmiany.

Faktura korygująca vat - online

Istnieje również możliwość otrzymania faktury korygującej za pośrednictwem internetu. Wystarczy znaleźć odpowiedni serwis, w którym będzie możliwość podesłania faktury do ewentualnej korekty. Dzięki różnym programom jesteśmy w stanie w szybki i prosty sposób wystawić bardzo dużo dokumentów. Faktur korygujących nie wystawia się codziennie, robimy to wówczas, w przypadku, gdy znajdą się na niej błędne informacje, zawarte oczywiście w fakturze pierwotnej. Najłatwiej jest je wystawić, dzięki omówionym wyżej programom lub wzorem dostępnym również w wyszukiwarkach stron internetowych. W przeciągu kilku minut możemy załatwić sprawę i uzyskać gotową, poprawnie wykonaną fakturę.

Nota korygująca przykład

Nota korygująca to dokument zmieniający pojawiające się informacje, które zostały błędnie wprowadzone w pierwotnej fakturze. Nota korygująca jest uregulowana prawnie, następującym przepisem: “Nabywca towaru lub usługi, zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy VAT, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą”. Dane te, dotyczą nabywcy lub sprzedawcy, bądź towarów i usług. Błędy, jakie mogą zostać skorygowane przez notę korygującą to: błędnie wpisany NIP, adres, źle wystawiona data sprzedaży, czy daty wystawienia, oraz nazwa jednej ze stron. Bardzo istotnym faktem jest, że notę korygującą wystawia tylko i wyłącznie nabywca, nie sprzedawca.

Nota korygująca powinna zawierać:

- imię i nazwisko podatnika i nabywcy, ich adres, rodzaj usług, numer NIP

- dane z faktury korygowanej m.in. datę jej wystawienia,

- numer kolejny i datę jej wystawieni

- wskazanie treści, która została skorygowana, oraz tej prawidłowej