PYTANIA I ODPOWIEDZI

Oferujemy pożyczki Klientom, którzy mieszkają na stałe w Polsce, osoby pełnoletnie posiadające ważny dokument tożsamości, otrzymują udokumentowany stały dochód w Polsce, posiadają aktywny rachunek bankowy oraz nie widnieją w rejestrze dłużników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).
Tak, jeśli Klient nie ma zaległości w spłacaniu rat i odsetek oraz nie jest wpisany do rejestru dłużników BiG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).
Aby ubiegać się o pożyczkę, Klient musi wypełnić wniosek o pożyczkę, który dostępny jest na naszej stronie internetowej www.ratkomat.pl
Wniosek o pożyczkę Klient może składać drogą elektroniczną każdego dnia tygodnia, 24 godziny na dobę. Wnioski rozpatrywane są w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta
Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. W ramach procesu weryfikacji Klienta sprawdzamy bazy BIG, BIK i ZBP. W przypadku figurowania w rejestrze dłużników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD) otrzymanie pożyczki nie jest możliwe.
Po pozytywnej ocenie wniosku i otrzymaniu podpisanego kontraktu cała kwota przyznanej pożyczki znajdzie się na wskazanym przez Klienta rachunku na następny dzień roboczy, pod warunkiem, że nie mamy trudności w skontaktowaniu się z Klientem.
Zazwyczaj nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów. Jednakże w niektórych przypadkach, w celu zweryfikowania zdolności kredytowej Klienta, możemy poprosić o wyciąg bankowy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający stały dochód.
Zazwyczaj nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów. Aby umożliwić zapoznanie się z treścią umowy przed jej podpisaniem w obecności kuriera, po przyznaniu pożyczki umowa wraz z wstępnym harmonogramem spłat pożyczki jest przesyłana na adres e-mail wskazany przez Klienta.
Tak, Klient może ubiegać się o kolejną pożyczkę przed całkowitą spłatą bieżącej pożyczki. Jedynym warunkiem jest spłata przynajmniej połowy rat bieżącej pożyczki.
Po wypłacie środków pożyczki na podany przez Klienta adres korespondencyjny i mailowy zostanie wysłany uaktualniony harmonogram spłaty. Miesięczne raty spłaca się przelewem na podany w umowie numer rachunku bankowego w terminach wskazanych w harmonogramie.
Numer konta bankowego do spłaty pożyczki jest ustalany indywidualnie dla każdego Klienta. Klient otrzymuje informację o indywidualnym numerze konta w treści umowy.
Klient ma możliwość spłaty pożyczki wcześniej bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Konieczne jest jednak wcześniejsze skontaktowanie się z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia dokładnej kwoty.
Tak, można zmienić terminy spłat pod warunkiem wcześniejszego skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Przelew na konto: bezpłatny przelew w systemie ELIXIR. Czas otrzymania środków uzależniony jest od sesji rozrachunkowych banków.
Na koszty pożyczki składają się: opłata przygotowawcza (jednorazowa), opłata administracyjna (miesięczna) oraz roczna stopa oprocentowania (stopa stała).
Najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia pożyczki jest negatywna ocena wniosku spowodowana:
  1. zadłużeniem Wnioskodawcy widniejącym w rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej (InfoMonitor, ERIF lub KRD), Ogólnopolskim Biurze Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich.
  2. zbyt dużym ryzykiem niespłacenia pożyczki stwierdzonym na podstawie informacji zebranych w procesie rozpatrywania wniosku.
  3. brakiem możliwości kontaktu telefonicznego z Klientem w celu dokończenia procedury weryfikacyjnej.
Opłata przygotowawcza jest stała i dzielona na liczbę rat pożyczki oraz pobierana w terminach spłaty rat.
W przypadku kłopotów ze spłatą pożyczki należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu znalezienia dogodnego rozwiązania.
Tak, informacje o Kliencie pozyskane w procesie ubiegania się o pożyczkę są właściwie zabezpieczone od strony technicznej i organizacyjnej przed dostępem osób trzecich. Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem i nadajemy im status informacji poufnych.